Avanceret. Pålidelig. Sikker.

Øg effektiviteten, forstærk sikkerheden og optimér supporten med Netop Remote Control – markedets mest pålidelige og driftssikre løsning til fjernadministration.

Gratis Prøveversion

Sikker fjernadgang til krævende IT-miljøer

Netop Remote Control har været pioner på markedet gennem 30 år, og leverer funktionalitet til fjernadministration i virksomheder af alle størrelser, overalt i verden.

Vores kunder er typisk store virksomheder på tværs af mange forskellige brancher, og vores løsninger kommer virkelig til deres ret i komplekse IT-miljøer, hvor effektivitet, stabilitet og sikkerhed har afgørende betydning.

Afhængigt af jeres mål kan Netop Remote Control hjælpe med at imødekomme supporthenvendelser hurtigere, håndtere brugerrettigheder til eksterne IT-konsulenter, administrere servere, understøtte mobile medarbejdere og fejlsøge en ubemandet enhed, som ligger uden for netværket. Med løsningen kan I også beskytte fortrolige data, blokere uautoriseret adgang og udøve omfattende styring af brugerrettigheder. Med Netop Remote Control kan virksomheder tildele fleksible sikkerhedsroller, opnå overholdelse af branchestandarder og opretholde et centralt kontrolspor af al fjernaktivitet og på den måde registrere, hvad der er sket, hvornår, og hvem der har været involveret.

Når det handler om fjernadministration af slutbrugere, sikker adgang til it-aktiver, forbedring af ITSM-driftssikkerhed, reduktion af omkostninger og kompleksitet gennem konsolidering og håndtering af eksterne leverandører, er der ingen bedre løsning end Netop Remote Control.

Det siger vores kunder

                                     

 

 

Support til alt, support til alle

Store virksomheders IT-miljøer er andet end blot arbejdsstationer og laptops. De enheder, der skal til for at køre jeres organisation, spænder vidt, fra IT-infrastruktur til mobile medarbejdere, fra tablet-pc'er til håndholdte scannere, til benzintanke, til kasseterminaler og til ubemandet back-end udstyr – Netop Remote Control forbinder jer og den teknologi, I er afhængige af.

Support på tværs af platforme

I et virksomhedsmiljø er fjernadgang på tværs af platforme en absolut nødvendighed. Derfor skal en fjernadministrations-løsning gøre det let for jeres IT-personale for eksempel at reparere en ubemandet Linux-server eller at yde support til et Windows-operativsystem fra en iPad på trods af firewallen. Så kan I undgå de problemer, andre virksomheder står overfor, når de bruger flere lag af teknologi i en kompleks organisation.

Netop Remote Control giver et helt enkelt overblik, hvorfra I kan understøtte alle de platforme, I bruger. Ubemanded systemer. Mobilenheder. Backend og front. Windows, Mac, Linux m.m. – i realtid på begge sider af sessionen. (Vores fjernadgang på tværs af platforme kan også bruges til ældre platforme, inklusive Solaris og OS/2).

En fleksibel løsning, der opfylder jeres behov

Hvordan kan Netop Remote Control tilpasses til at opfylde behovene i jeres organisation? Med modulerne nedenfor kan vores løsning konfigureres til at varetage en række forskellige funktioner og giver stor fleksibilitet.

 • Netop Remote Control

  Kernekomponenterne, også kendt som modulerne Guest og Host, lader IT-personalet få sikker adgang til den pågældende maskine. Tag kontrol over en enhed, løs problemer, foretag fejlfinding, kør opdateringer og overvåg ydeevnen.

  Netop OnDemand

  Få kortvarig adgang til systemer, der ikke allerede kører på modulet Netop Remote Control Host. Ved at downloade et lille program, der eksekverer sig selv, kan slutbrugerne få webbaseret, sikker support fra IT-personale uden at skulle rekonfigurere firewalls.

  Netop Mobile

  Understøt enheder som f.eks. håndholdte scannere eller måleapparater. Eller lad jeres IT-personale bruge deres mobilenheder – smartphones og tablet-pc'er – til at levere support, selv når de er på farten.

 • Netop WebConnect

  I miljøer hvor Netop Remote Control benyttes, leverer WebConnect vedvarende, højt sikret og grænseløs service til alt jeres udstyr og alle jeres lokationer uden rekonfiguration af firewalls, proxy-servere eller routere.

  Netop Security Server

  Administrér tilladelser for hundrede- eller tusindvis af brugere. Overhold sikkerhedsregulativer og implementér politikker. Security Server fungerer sammen med jeres eksisterende infrastruktur og kan integreres med Directory Services, RSA SecurID og Smart Cards.

  Netop Embedded

  Understøt og administrer forskellige opgavespecifikke systemer jævnligt uden at overføre skærmdata eller interagere med tastatur eller mus.

Hvorfor vælger de førende virksomheder i verden Netop?

 • For at reducere risici og opretholde sikkerheden ... Alle organisationer har i dag brug for at beskytte digitale aktiver – lige fra fortrolige sundhedsdata og fortrolige statslige oplysninger til regnskaber og brugeridentiteter. Og når det drejer sig om at levere sikker fjernadgang til de teknologienheder, hvor disse aktiver er placeret, er der ingen andre løsninger, der tilbyder de mange kontrolpunkter, tilladelser og overvågninger, som Netop Remote Control gør.

 • For at konsolidere supportressourcer ... Virksomheder bruger typisk adskillige fjernadgangsløsninger til at understøtte forskellige typer enheder og brugere. Men det er med til at skabe unødvendig kompleksitet. Netop Remote Control fungerer på tværs af operativsystemer, netværk og enheder og hjælper derfor virksomhederne med at reducere vedligeholdelsesomkostningerne, øge effektiviteten i arbejdsprocesserne og forbedre sikkerheden ved at konsolidere i en enkelt fjernadgangsløsning.

 • For at forbedre driftseffektiviteten ... Hvis hver supportsession, set over uger, måneder og år, afkortes med nogle få sekunder eller få minutter, medfører det betydelige omkostningsbesparelser. Netop har en track record, der taler for sig selv, med at hjælpe virksomheder til at øge effektiviteten i driften, og vores løsninger har en dokumenteret positiv effekt på bundlinjen.

   

   

 • For at strømline leverandøradgang ... I dag spiller eksterne leverandører og konsulenter en central rolle i at hjælpe organisationer med at yde support til enheder, maskiner og applikationer i deres IT-miljø. Fjernadministrationsløsningen er blevet en nødvendighed for at spare penge, men hvordan opretholder I kontrollen. Netop gør det let at kontrollere leverandøradgang, adgang til bestemte enheder, overvåge aktiviteter og opretholde revisionsspor.

Brancheførende sikkerhed

Mange af de organisationer, vi hjælper, står over for strenge sikkerhedskrav i forbindelse med følsomme statslige oplysninger, fortrolige sundhedsdata, finansielle aktiver og identiteter. Netop Remote Control indeholder værktøjer til at overholde brancheregulativer over hele linjen, implementere jeres egne best-practice sikkerhedspolitikker – alt sammen med markedsførende kryptering, godkendelse og adgangskontrol.

 •     256-bit AES-kryptering beskytter data og overholder lovgivningsmæssige standarder
 •    Centraliseret multifaktor-godkendelse beskytter mod uautoriseret adgang
 •    Integration med Directory Services, RADIUS, RSA SecurID og Smartcards
 •    Detaljeret kontrol af alle brugertilladelser gennem individuelle eller gruppedefinitioner
 •    Overvåg, registrer og undersøg med revisionsspor, der kan tilpasses, og sessionsregistreringer
 •    Overhold standarderne PCI, ISO & HIPAA til godkendelse og kryptering og kravene til regerings-, sundheds- og detailtjenester samt finansielle tjenester
 •    Definer brugerkontrolleret adgang for bestemte slutbrugere eller maskiner
 •    Hjælp med at sikre fjernsystemer, hvis sessioner afbrydes unormalt, ved at låse eller logge på den eksterne computer
 •    Giv adgang til bestemte computere vha. MAC- eller IP-lister
 •    Gør installationen endnu mere sikker med Closed User Group-licensnøgler
 • Brancheopdelte løsninger

  Hvad kan Netop Remote Control gøre for jeres organisation? Det afhænger af jeres branche. Afhængigt af jeres behov kan vores løsning spille en central rolle i en række situationer: Lade jer overvåge ydeevnen af specielle medicinske enheder, hjælpe jer med at reparere et POS eller ATM i den anden ende af landet, så I kan beskytte fortrolig kommunikation.

  Finansverdenen Beskyt de aktiver og identiteter, I får betroet. Med markedsførende sikkerhedsfunktioner, der overholder branchestandarder, giver Netop jer de værktøjer, I har brug for til at undgå sikkerhedsbrud, opbygge kundetilfredshed og øge effektiviteten.

  Detailhandelen Når en point of sales-enhed går i stykker, og ingen på stedet kan reparere den, går transaktionerne fuldstændig i stå. Netop lader jer løse fejl på afstand – på sikker vis – på hundred- til tusindvis af steder, overholde PCI-standarder og holde salget kørende.

  Sundhedsvæsenet Foretag fejlsøgning på specielle medicinske enheder fra en iPad. Beskyt fortrolige patientoplysninger med sikkerhedsprocedurer, der overholder HIPAA-standarder. Uanset om der er tale om spektogrammer eller servere, leverer Netop fjernadgang, så I kan yde support til de IT-værktøjer, I er afhængige af.

  Regeringsinstitutioner Netop lader jer få adgang til udstyr stort set overalt, foretage omhyggelig administration af adgangsrettigheder og generere rapporter om al fjernaktivitet. Overhold FIPS-standarder, løs IT-problemer hurtigere og reducer jeres driftsbudget.

  Forsyningsbranchen Reparer defekt udstyr hurtigere, yd support til medarbejdere i marken og internt personale, reducer de faste omkostninger og dyre rejseomkostninger til IT-teknikere. Netops softwareløsning til fjernadministration er pålidelig, omfattende og sikker.

 • Løsninger efter funktion

  Ethvert IT-miljø er unikt. Netop kan, afhængigt af jeres mål, hjælpe jer med at løse supporthenvendelser hurtigere, administrere adgangsrettigheder til eksterne IT-konsulenter, administrere servere, yde support til mobile medarbejdere eller foretage fejlsøgning af en ATM. Vores løsninger udmærker sig i komplekse globale organisationer, hvor sikkerhed og ydeevne er altafgørende.

  Servicedesk Løs supporthenvendelser fra medarbejdere og grupper i hele organisationen, afkort responstider og reducer jeres faste administrative omkostninger. Håndter flere tickets med det samme personale, og levér en bedre service.

  IT-infrastruktur Servere, back-end udstyr, ubevogtede systemer, forbindelser, hardware – hav tillid til, at jeres IT-miljø kører, så infrastrukturen fortsat fungerer perfekt døgnet rundt.

  Leverandører Administrer adgangsrettigheder for hundred- eller tusindvis af leverandører eller konsulenter fra en grænseflade, helt ned på et detaljeret niveau, samtidig med at I overholder lovgivningen med brancheførende sikkerhed og omfattende revisionsspor.

  Integrerede enheder Integrerede enheder overgår antallet af pc'er. Netop lader jer få adgang til forskellige opgavespecifikke enheder, uanset placering samt adgang til portspecifikke applikationer gennem en Secure Tunnel med eller uden overførsel af skærmdata.

  Mobile medarbejdere På et arbejdsmarked, der er i konstant udvikling, arbejder flere og flere medarbejdere hjemmefra. Mange rejsende konsulenter bruger 100 % af deres tid uden for kontoret. Netop leverer hurtig, sikker og pålidelig adgang til stort set alle enheder med et operativsystem og en internetforbindelse.

Løsninger til fjernadgang

De organisationer, vi leverer til, spænder over regioner og politiske skel. De kan have hundred- eller tusindvis af lokationer. De er komplekse, globale miljøer, og hver og en af dem kommer til os med en unik kombination af behov og mål. Netop leverer en omfattende, skalerbar række funktioner til fjernsupport, solid sikkerhed og en enkelt konsol, hvorfra I kan yde support til al den teknologi, jeres organisation er afhængig af.

 • De primære funktioner i Netop Remote Control

  • Giv support og administrer bærbare pc'er, arbejdsstationer, servere, point of sales-maskiner, integrerede systemer og mobilenheder på afstand
  • En bred platform, inklusive Windows, Mac og Linux
  • Hurtig skærmoverførsel og fjernkontrol af tastatur og mus for effektiv support i realtid
  • Brug en enkelt supportgrænseflade for bevogtede og ubevogtede systemer vha. installerbare og midlertidige komponenter
  • Brug en offlineliste til fjernforbindelser til brug, når enheden ikke er på virksomhedens netværk
  • Giv brugerne mulighed for at kontakte Service Desk teams vha. meddelelser om brug for hjælp

  Funktioner til supportpersonale

  • Enkle overvågningsfunktioner uden brug af tastatur og mus
  • Kommuniker med slutbrugerne via Live Chat, lyd og video
  • Anvend automatiske meddelelser til almindelige supporthenvendelser, og send omdirigering af webadresser
  • Send og hent indhold i udklipsholder for hurtig adgang og deling af oplysninger
  • Tovejs træk og slip-filoverførsel med optimeringsværktøjer, inklusive deltaoverførsel og genoprettelse efter nedbrud
  • Giv adgang til flere personer ad gangen til den samme maskine for at samarbejde om en løsning og eskalere problemet
  • Brug markeringstilstand for kommentarer på skærmen for at hjælpe med at løse problemer hurtigere og fremme samarbejdet
  • Udfør almindelige Windows-funktioner, og send brugermeddelelser, inklusive genstart, logoff og lukning

   

   

  • Lås fjerntastaturet og -musen ved eller under en session for at løse problemer hurtigere
  • Ryd fjernskærmen for beskyttelse af personlige oplysninger under en fjernsupportsession
  • Tilpas og send genvejstaster for hurtig adgang til almindelige funktioner, inklusive Ctrl+Alt+Del, Ctrl+Esc og Alt+Tab
  • Demonstrer din skærm over for kunden, og begræns kørslen af applikationer for beskyttelse af personlige oplysninger

  Administrative funktioner

  • Administrer system-BIOS på computere uden et aktivt OS vha. Intel vPro-support
  • Administrer systemtjenester, registreringsdatabase, processer og hændelseslogge
  • Diagnosticer problemer gennem en fjernkommandolinje uden at forstyrre den eksterne bruger
  • Hent detaljerede oplysninger om hardware- og softwareaktiver
  • Gem fjernforbindelser i et tilpasset hierarki, og del mellem supportmedarbejdere for nem administration og adgang
  • Definer en liste med almindelige applikationer, dokumenter og webressourcer, som kan fjernstartes
  • Send meddelelser til en eller flere brugere
  • Opret øjebliksbilleder af den eksterne maskine, og gem det i en fil
  • Omdiriger applikationsporte gennem en sikker tunnel, der muliggør administration af systemer uden en GUI, samtidig med at lovgivningen overholdes
  • Automatiser programmer og almindelige supportopgaver for at spare tid og ressourcer


Netop Remote Control fås på tolv sprog.