Heltäckande. Tillförlitligt. Säkert.

Öka effektiviteten, förbättra säkerheten och kundservicen med Netop Remote Control – marknadens mest säkra och tillförlitliga lösning för fjärråtkomst och support.

Ladda ner kostnadsfri testversion

Säker fjärråtkomst för krävande IT-miljöer

Som pionjär inom säker fjärrsupport redan för 30 år sedan, erbjuder Netop Remote Control erbjuder storskalig fjärråtkomstfunktionalitet för företag över hela världen.

Våra kunder är stora bolag inom många olika branscher och regioner och våra lösningar erbjuder förstklassig funktionalitet för komplexa globala system där effektivitet, stabilitet och säkerhet är avgörande.

Beroende på dina krav kan Netop Remote Control hjälpa dig att hantera supportärenden snabbare, hantera åtkomsträttigheter för externa IT-konsulter, administrera servrar, ge support för din mobila arbetsstyrka eller felsöka bankautomater. Lösningen finns på svenska och elva andra språk och hjälper dig även att skydda känsliga data, spärra obehörig åtkomst och få fullständig kontroll över användarbehörigheter. Med Netop Remote Control kan företag tilldela flexibla säkerhetsroller, följa branschstandarder och få fullständig spårbarhet av alla fjärraktiviteter med registrering av vad som har skett, när och av vem.

När ger gäller fjärrsupport för slutanvändare, säker åtkomst till IT-resurser, förbättring av operativ ITSM-effektivitet, minskning av utgifter och komplexitet genom konsolidering samt hantering av externa leverantörer, finns ingen bättre lösning än Netop Remote Control.

 

Ladda ner kostnadsfri testversion 

Brett plattformsstöd

Stora organisationer sköts inte enbart med stationära och bärbara datorer. Utrustningen som driver organisationen omfattar ett brett spektrum, från IT-infrastruktur till din mobila arbetsstyrka, från surfplattor, handhållna avläsare, bensinpumpar, till kassaterminaler och backend-utrustning – Netop Remote Control överbryggar gapet mellan dig och tekniken som du förlitar dig på.

Korsplattformsstöd

I företagsmiljöer är korsplattformsstöd för fjärråtkomst inte bara ett önskemål. Det är en nödvändighet. En fjärråtkomstlösning ska göra det enkelt för IT-personalen att reparera en Linux-server, ge support för operativsystemet Windows via en iPad genom en brandvägg och slippa de problem som andra företag drabbas av vid användning av flera tekniklager i en komplex organisation.

Netop Remote Control ger dig en enkel åtkomstpunkt för alla plattformar som du använder. Operatörslösa system. Mobila enheter. Backend-system och arbetsstationer. Windows, Mac, Linux och mer – i realtid, på båda sidorna av sessioner. (Våra fjärråtkomstlösningar med korsplattformsstöd kan även användas på äldre plattformar, inklusive Solaris och OS/2.)

En flexibel lösning som tillgodoser dina behov

Hur kan Netop Remote Control anpassas till företagets behov? Med modulerna nedan kan vår lösning konfigureras för en mängd olika kraftfulla funktioner med oslagbar flexibilitet.

 • Netop Remote Control

  Kärnkomponenterna, som kallas gäst- och värdmoduler, låter din IT-personal ansluta säkert och visa valfri målmaskin. Ta kontroll över en enhet, åtgärda problem, felsök, installera uppdateringar och övervaka driften.

  Netop OnDemand

  Få tillfällig åtkomst till system som inte redan använder en Netop Remote Control värdmodul. Genom att ladda ner ett litet självexekverande program, kan slutanvändare få webbaserad support av din IT-personal på ett säkert sätt, utan att behöva konfigurera brandväggarna.

  Netop Mobile

  Ge support för handhållna avläsare eller mätaravläsare. Eller låt IT-personalen använda sina mobila enheter – smartphones och plattor – för att underhålla utrustningen utanför kontoret.

 • Netop WebConnect

  För miljöer som använder Netop Remote Control, erbjuder WebConnect löpande, extremt säker och gränslös service för all din utrustning och dina anläggningar utan omkonfiguration av brandväggar, proxyadresser eller routrar.

  Netop Security Server

  Hantera behörigheter för hundratals till tusentals användare. Uppfyll säkerhetsföreskrifter och implementera säkerhetspolicy. Security Server fungerar i din befintliga infrastruktur och integreras med Directory Services, RSA SecurID och Smart Cards.

  Netop Embedded

  Hantera och ge support för vitt skilda specialiserade system, utan att behöva överföra skärmdata eller interagera med tangentbord och mus.

Varför väljer världsledande bolag Netop?

 • För att minska riskerna och bibehålla säkerheten ... Vare sig det gäller patientregister, känslig information, finansiella data eller användaridentiteter, måste alla moderna organisationer skydda sina digitala tillgångar. När ger gäller säker fjärråtkomst till den digitala utrustningen som lagrar dessa tillgångar finns det ingen annan lösning som erbjuder samma omfattning av kontrollpunkter, behörighetsnivåer och spårningsfunktioner som Netop Remote Control.

 • Konsolidering av supportresurser ... I regel har företag flera olika fjärråtkomstlösningar som stödjer olika typer av enheter och användare. Detta medför en onödig komplexitet. Netop Remote Control fungerar på olika operativsystem, nätverk och enheter och hjälper företag att minska sina underhållskostnader, effektivisera arbetsflöden och förbättra säkerheten genom att använda en och samma konsoliderad fjärråtkomstlösning.

 • Förbättra den operativa effektiviteten ... På lång sikt kan sparade sekunder och minuter från effektiviserad support ge stora kostnadsbesparingar. Netops lösningar har länge hjälpt företag lyckas bli effektivare och påverkar bevisligen vinstmarginalerna.

   

   

 • Effektivisera leverantörsåtkomsten ... Idag spelar externa leverantörer och konsulter en avgörande roll för support av företagets enheter, maskiner och applikationer inom IT-miljön. Fjärråtkomstlösningar har blivit en nödvändighet för att minska utgifterna, men hur behåller du kontrollen? Netop gör det enkelt att styra leverantörernas åtkomst, åtkomst till specifika enheter, övervaka aktiviteter och spåra aktiviteter.

Branschledande säkerhet

Vare sig det gäller patientregister, känslig information, finansiella tillgångar eller identiteter, har våra kunder stränga säkerhetskrav. Netop Remote Control tillhandahåller de verktyg som krävs för att följa säkerhetsstandarder inom alla bransch, och implementera egen säkerhetspolicy med branschledande kryptering, verifiering och åktomsthantering.

 •    256-bitars AES-kryptering skyddar data och uppfyller lagstadgade standarder
 •    Centraliserad flerfaktorsverifiering skyddar mot obehörig åtkomst
 •    Integrering med Directory Services, RADIUS, RSA SecurID och Smartcards
 •    Detaljerad kontroll över alla användarbehörigheter genom individuella eller gruppdefinitioner
 •    Övervaka, logga och granska med hjälp av anpassade spårningsinställningar och sessionsregistrering
 •    Uppnå överensstämmelse med PCI, ISO & HIPAA för verifiering och kryptering; uppfyll säkerhetskrav för myndigheter, hälsovård, handel och finans.
 •    Definiera användarkontrollerad åtkomst för specifika slutanvändare eller maskiner
 •    Säkra fjärrsystem om sessioner avbryts på ett onormalt sätt genom att automatiskt låsa eller logga fjärrmaskinen
 •    Styr åtkomst till specifika maskiner med MAC- eller IP-listor
 •    Skydda installationen ytterligare med Closed User Group-licensnycklar
 • Lösningar per bransch

  Vad kan Netop Remote Control göra för din organisation? Det beror på din bransch. Beroende på dina behov, kan vår lösning spela en avgörande roll i en mängd olika situationer: övervaka driften av specialiserad medicinsk utrustning, åtgärda en kassaterminal eller bankautomat i en annan landsdel så att du kan skydda känslig kommunikation.

  Finans Skydda tillgångarna och identiteterna som du ansvarar för. Med branschledande och branschgodkända säkerhetsfunktioner förser Netop dig med verktygen som krävs för att förhindra intrång, skapa kundförtroende och effektivisera.

  Handel Om en kassaterminal havererar och det inte finns personal på plats som kan åtgärda felet, upphör alla transaktioner. Med Netop kan du åtgärda fel via fjärråtkomst på ett säkert sätt för tusentals platser, uppnå PCI-överensstämmelse och hålla försäljningen igång.

  Hälsovård Felsök specialiserad medicinsk utrustning från en iPad. Skydda patientsäkerheten med HIPAA-godkända säkerhetsprocedurer. Från sonogram till servrar, ger Netop fjärråtkomst till de IT-verktyg som du förlitar dig på.

  Myndigheter Med Netop får du åtkomst till din utrustning praktiskt taget överallt, hanterar åtkomsträttigheter och genererar rapporter om all fjärraktivitet. Uppnå FIPS-överensstämmelse, lös IT-problem snabbare och minska dina driftskostnader.

  Elnät och VA Reparera defekt utrustning snabbare, ge support till fälttekniker och intern personal, minska drifts- och jourkostnader för IT-tekniker. Netops programbaserade fjärråtkomstlösning är tillförlitlig, heltäckande och säker.

 • Lösningar per funktion

  Varje IT-miljö är unik. Beroende på dina målsättningar, kan Netop hjälpa dig att hantera supportärenden snabbare, hantera åtkomsträttigheter för externa IT-konsulter, ge support till en mobil arbetsstyrka eller felsöka en bankautomat. Vår lösning är perfekt i alla avseenden för komplexa globala organisationer där säkerheten är avgörande.

  Teknisk support Hantera supportärenden från anställda och grupper inom organisationen, korta responstiderna och minska den administrativa bördan. Hantera fler ärenden med samma personal och ge bättre service.

  IT-infrastruktur Servrar, backend-utrustning, operatörslösa system, anslutningar, hårdvara – håll alla komponenter i IT-miljön i drift så att infrastrukturen fortsätter att fungera dygnet runt.

  Leverantörer Hantera åtkomsträttigheter för hundratals till tusentals leverantörer eller konsulter via ett och samma gränssnitt, ända ner till detaljnivå, samtidigt som du uppfyller lagstadgade krav med branschledande säkerhet och fullständig spårbarhet.

  Inbäddade system Det finns fem gånger fler inbäddade system än persondatorer. Med Netop får du åtkomst till vitt skilda specialiserade enheter – oavsett var de är – och åtkomst till portspecifika applikationer genom Secure Tunnel, med eller utan överföring av skärmdata.

  Mobil arbetsstyrka Dagens moderna teknik gör det möjligt för fler anställda att arbeta hemifrån. Många konsulter tillbringar 100 % av arbetstiden utanför kontoret. Netop erbjuder snabb, säker och tillförlitlig åtkomst till praktiskt taget alla enheter som har ett operativsystem och en internetanslutning.

Fjärråtkomstlösningar

De företag som använder våra produkter sträcker sig över hela kontinenter. De kan ha allt från hundratals till tusentals kontor. Det handlar om komplexa globala miljöer, som alla har en unik kombination av behov och målsättningar. Netop erbjuder en heltäckande och skalbar programsvit med fjärrsupportfunktioner, avancerad säkerhet och en och samma konsol som används för att ge hela organisationen teknisk support.

 • Kärnfunktioner i Netop Remote Control

  • Fjärranslut för att administrera och ge support för bärbara datorer, arbetsstationer, servrar, kassaterminaler, inbäddade system och mobila enheter.
  • Brett plattformsstöd, bland annat Windows, Mac och Linux.
  • Snabb skärmbildsöverföring och fjärranslutning av mus och tangentbord för effektiv support i realtid
  • Använd samma supportgränssnitt för system med eller utan operatör med installerbara och tillfälliga komponenter
  • Använd en offline-lista med fjärranslutningar som du använder när din maskin är ansluten utanför företagsnätverket
  • Tillåt användare att kontakta supportavdelningen med hjälpmeddelanden

  Funktioner för supportpersonal

  • Enkla övervakningsfunktioner utan interaktion med tangentbord och mus
  • Kommunicera med slutanvändare genom livechatt, ljud och video
  • Skicka färdiga meddelanden för vanliga supportfrågor och skicka URL-omdiregeringar
  • Skicka och hämta urklippsinnehåll för snabb åtkomst och delning av information
  • Dubbelriktad filöverföring med dra och släpp med optimeringsverktyg, inklusive deltaöverföring och crash recovery
  • Ge flera användare åtkomst till samma maskin för att möjliggöra samarbete och eskalering
  • Använd markeringsläge för skärmanteckningar för att lösa problem snabbare och underlätta samarbete
  • Exekvera vanliga Windows-funktioner och skicka meddelanden till användare om omstart, utloggning, låsning och avstängning

   

   

  • Lås värdenhetens mus eller tangentbord för att åtgärda problem snabbare
  • Släck värdenhetens skärm för sekretess under en fjärrsupportsession
  • Anpassa och skicka kortkommandon för snabb åtkomst till vanliga funktioner som Ctrl+Alt+Del, Ctrl+Esc och Alt+Tab
  • Presentera din skärmbild för kunden och begränsa aktiva program för ökad sekretess

  Administrativa funktioner

  • Hantera system-BIOS på datorer utan aktivt OS med Intel vPro-support
  • Hantera systemtjänster, register, processer och händelseloggar
  • Felsök problem genom ett fjärranslutet kommandotolksfönster utan att avbryta fjärranvändaren
  • Samla in detaljerad information om hårdvaru- och programvarutillgångar
  • Lagra fjärranslutningar i en anpassad hierarki och dela med andra supporttekniker för smidig administration och åtkomst
  • Definiera en lista över vanliga applikationer, dokument och webbresurser som kan startas via fjärranslutning
  • Sänd meddelanden till en eller flera användare i informationssyfte
  • Skapa snapshots av en fjärransluten maskin och spara till fil
  • Omdirigera applikationsportar genom en krypterad tunnel för att möjliggöra administration av system utan grafiska gränssnitt samtidigt som du följer lagstadgade föreskrifter
  • Automatisera program och vanliga supportrutiner för att spara tid och resurser


Netop Remote Control finns på svenska och elva andra språk.